Попълни въпросника

Мake Мy Тeam е консултантска фирма, съсредоточена върху повишаване екипната ефективност чрез тренинг програми, насочени към развитие на екипната интелигентност и груповата динамика. Опитът ни в консултирането на различни компании, разработването и провеждането на разнообразни по своята същност, цели и формати екипни тренинги, както и запознанството ни с произведенията на няколко автора, специалисти в областта на психологията, управлението и комуникацията, ни накараха да си зададем няколко основни въпроса – Защо е толкова важен екипът за една организация? А за самите хора? Що е то екипна интелигентност? Какви са съставките на тази интелигентност? Какво можем да направим ние за да помогнем за развитието й? Нека Ви представим и отговорите.

Напред към сайта